TOP-tábory.cz Nejčastější otázky Nejčastější otázky

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKA: Lze použít lékařské potvrzení na jiném formuláři, než obsahuje Dodatek elektronické přihlášky?
– Ano. Jak je uvedeno v záhlaví našeho formuláře, pro účast na táboře lze použít kopii posudku o zdravotní způsobilosti dítěte s datem vystavení kratším, než 24 měsíců od konání tábora. Je však každopádně potřeba, aby Vaše potvrzení obsahovalo všechny kolonky, jako náš formulář, který vychází z aktuálního znění vyhlášky o konání dětských zotavovacích akcí.

Kdo je organizátorem tábora?
– Provozovatelem DT Nový Řadov, DT Pražanka a DT Nežárka je DT Nový Řadov z.s. (IČO 26579511). Provozovatelem DT Eldorádo je První táborová z.s. (IČO 26663155).

Jak jsou upraveny práva a povinnosti organizátora tábora a objednatele pobytu (rodičů dítěte)?
– Všechny aspekty smluvního vztahu upravují naše Smluvní podmínky.

Pro jaké děti je tábor určen?
– Naše tábory jsou určeny pro pobyt zdravých dětí od 6 do 15 let, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.

Jak sestavujete oddíly a kolik dětí připadá na jednoho vedoucího?
– Náše tábory jsou rozděleny na dvě části: Mladší oddíly (smíšené, 6 – cca 10 let) mají 12 členů, starší oddíly (smíšené, cca 10 – 15 let) jsou 15tičlenné. Každý z oddílů má pak pochopitelně svého oddílového vedoucího.

Lze na tábor přihlásit i dítě před zahájením školní docházky, eventuálně dítě pětileté?
– Dvakrát ano. Absolvování 1. ročníku základní školy není pro pobyt na našich táborech nutností. V případě 5letých dětí však doporučujeme pečlivé a pokud možno objektivní zvážení, zda je Váš potomek už připraven zvládnout týdenní či dvoutýdenní odloučení od maminky bez psychických potíží…

Do jakého termínu lze dítě na tábor přihlásit?
– Pro přihlášení nemáme pevně stanovený termín, dítě lze přihlásit až do vyprodání kapacity daného termínu (aktuální obsazenost jednotlivých běhů najdete v sekci Termíny a ceny). Naše stránky jsou pravidelně aktualizovány, pokud tedy není daný běh na těchto stránkách veden jako vyprodaný, garantujeme na něm volné místo. U nás se vám zkrátka nemůže stát, že bychom vám po přihlášení dítěte na tábor rezervaci následně zrušili!

Do jakého termínu je nutné uhradit cenu poukazu?
– Do 5 pracovních dnů od podání elektronické přihlášky. V případě platby zálohou je hotovostní doplatek (2.500 Kč) splatný až při nástupu na táboře.

Může cenu poukazu uhradit zaměstnavatel na základě vystavené faktury?
– Samozřejmě. V tomto případě ale doporučujeme nejprve konzultovat věc se zaměstnavatelem (účtárnou), který sdělí zaměstnanému rodiči podrobnosti o svých fakturačních požadavcích. V případě platby zaměstnavatelem je platnost předběžné rezervace až do data splatnosti námi vystavené faktury. Z termínových a provozních důvodů je možnost vystavení faktury za pobyt dítěte na táboře od 1. ledna do 10. června, po tomto termínu můžeme rodičům vystavit na základě jejich žádosti potvrzení o úhradě a účasti na dětské rekreaci. Elektronické zaslání faktury je ZDARMA, v případě požadavku na zaslání faktury poštou (doporučeným dopisem) jsme nuceni účtovat manipulační poplatek ve výši 100 Kč, splatný v hotovosti při nástupu dítěte na táboře. Stejný manipulační poplatek (100 Kč) účtujeme za každé poštovní zaslání písemného materiálu, vyžádaného rodiči (např. potvrzení pobytu, potvrzení objednávky atd.), elektronické zaslání takového materiálu je vždy ZDARMA.

Jak je tábor zajištěn po zdravotní stránce?
– Provoz našich táborů plně odpovídá podmínkám vyhlášky 106/2001 Sb. – o zdravotní stav dětí se u nás pečlivě starají dva zdravotníci s kvalifikací lékař, zdravotní sestra, záchranář ev. student medicíny po dokončeném 3. ročníku studia či absolvent akreditovaného zdravotnického kurzu.

Existuje riziko nepřijetí dítěte na tábor?
– Určitě ano. Nejčastějším důvodem nepřijetí je nezodpovědný přístup rodičů, kteří kromě dítěte přivezou na tábor také vši či hnidy v jeho hlavě. Tady je postup jasně upraven našimi Smluvními podmínkami. Dalším důvodem možného nepřijetí pak mohou být počínající zdravotní komplikace, zjištěné při vstupní zdravotní prohlídce, případně chybějící lékařské potvrzení.

Proč mají jednotlivé běhy různou cenu – je mezi nimi nějaký rozdíl?
– Nikoliv, všechny běhy našich táborů mají obdobnou programovou náplň. Rozdílná cena běhů odráží rozdílný zájem rodičů o jednotlivé termíny letních prázdnin. Jednoduše se to dá přirovnat k odlišné ceně stejného hotelového pokoje ve dvou různých termínech.

Je u vás možnost nějaké slevy při účasti sourozenců?
– Ano. Jak vyplývá z informací v sekci Termíny a ceny, sourozeneckou slevu 300 Kč lze uplatnit na jenom vybraném běhu každého z našich táborů. Tato sleva se v takovém případě týká každého z přihlášených sourozenců. Tato sourozenecká sleva se vztahuje na děti, které mají společného alespoň jednoho ze zákonných zástupců a shodné příjmení.

Je možnost společného umístění většího počtu dětí?
– Jak je uvedeno v naší přihlášce, garantujeme společné umístění v oddíle a v chatce pouze u DVOJICE kamarádů, kteří se do přihlášky napíšou NAVZÁJEM (výjimkou jsou ještě trojice, aby ten třetí nezůstal sám). Omezení na dvojice (resp. trojice) praktikujeme už dlouhá léta, a to z několika důvodů:

1) pokud je kamarádů pohromadě větší skupina, nejsou nuceni ke komunikaci a interakci s ostatními členy oddílu, udělají si svůj tzv. oddíl v oddíle
2) jedním z benefitů pobytu dítěte na táboře je bezesporu nalezení nových známých a kamarádů, což v případě větších skupin kamarádů odpadá
3) tím, že spolu kamarádí děti, které jsou v různých oddílech, dosahujeme většího propojení celého táborového kolektivu

Mohou spolu v chatce spát sourozenci opačného pohlaví?
– Nikoliv, ubytovací kapacita je rozdělena na dívčí a chlapeckou část.

Ešus, příbor, povlečení, spacák – co z toho mám dítěti zabalit?
– Ešus, příbor ani povlečení netřeba. Spacáky patří mezi povinné vybavení v případě DT Eldorádo a DT Pražanka. Seznam doporučeného vybavení je součástí dodatku elektronické přihlášky.

Mohou si děti s sebou vzít notebook (tablet, ipad apod.)?
– Nikoliv (viz Smluvní podmínky, bod 8.e). Mezi přínosy táborového pobytu totiž patří z našeho pohledu i skutečnost, že se děti alespoň na týden či dva od těchto “nezbytností” oprostí a jejich komunikace s ostatními neprobíhá na monitoru, ale v realitě.

Jsou děti na vašem táboře pojištěné?
– Ze strany organizátora nikoliv. Provozovatel má uzavřenou odpovědnostní pojistku např. pro případ pochybení ze strany oddílového vedoucího, ale pokud chcete mít jistotu, že dítě např. v případě úrazu obdrží odškodnění, doporučujeme uzavřít např. pojištění pro cestu a pobyt, které může obsahovat i pojištění storno poplatků.

Je na vašem táboře možnost diet (bezlepková, bezmasá, diabetická…)?
– Bohužel nikoliv – z důvodu maximálního vytížení kuchyňského vybavení i personálu nemůžeme jakékoliv dietní stravování nabídnout.

Je možnost výběru typu ubytování (chatka, pokoj)?
– Tuto možnost nenabízíme ani jako příplatkovou. Vzhledem k tomu, že většina běhů je na našich táborech beznadějně vyprodaná, nemůžeme limitovat ubytovací kapacitu možností výběru konkrétního typu ubytování.

Je možnost organizované dopravy na tábor autobusem?
– Nikoliv, doprava je výhradně individuální. Jednak na naše tábory jezdí děti prakticky z celé republiky, takže není možné stanovit odjezdové místo, které by vyhovovalo většině účastníků, a rovněž preferujeme možnost kontaktu rodičů přímo s vedoucím, který bude mít dítě na starost. Zároveň tak vycházíme vstříc pochopitelnému zájmu mnoha rodičů ověřit si přímo na místě, v jakém prostředí stráví jejich dítě část svých prázdnin.

Organizujete pro rodiče návštěvní den?
– Určitě ne. Z důvodu porušení bezinfekčnosti není v průběhu tábora možno děti navštěvovat – tímto opatřením vycházíme vstříc doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR na co nejomezenější kontakt táborového kolektivu s okolím.

Jsou na vašem táboře povolené mobilní telefony?
– Mobily na táboře vřele nedoporučujeme. Ideálním komunikačním kanálem zůstávají dopisy a pohledy (a směrem do tábora pak určitě také balíčky :o). Pokud se však rodiče rozhodnou dítěti mobil přibalit, je třeba počítat s tím, že dle Smluvních podmínek ho mají děti k dispozici výhradně v době poledního klidu, mimo něj jsou všechny mobily povinně uloženy v táborovém trezoru.

Jak často doporučujete rodičům informovat se o stavu dítěte?
– Doporučujeme volat pouze v případě, kdy např. z dopisu nebo pohledu získáte podezření, že je něco v nepořádku (pozor – neplatí pro stýskání, to je totiž na táboře zcela běžnou věcí). Jinak platí jednoduchá poučka „žádné zprávy = dobré zprávy“ – pokud by se totiž vyskytl nějaký problém, rodiče vždy kontaktujeme sami.

Nehrozí při koupání nebezpečí?
– Nikoliv. Využíváme totiž zásadně lokality s nezáludným terénem ideální i pro naprosté neplavce. Koupání navíc samozřejmě probíhá podle bezpečnostních pravidel, se kterými je podrobně seznámen každý z vedoucích a jejichž dodržování je následně v průběhu tábora bedlivě kontrolováno vedením tábora. Obavy tedy nejsou na místě.

Jaké jsou u vás programové možnosti v případě nepříznivého počasí?
– Na rozdíl od např. stanových táborů u nás i v době deště může probíhat plnohodnotný program. K dispozici máme množství dostatečně velkých zastřešených prostor pro “mokrý program”, déšť u nás zábavu tedy rozhodně nezastaví :o)

Jak je bezpečí dětí zajištěno v průběhu noci?
– Ani v noci pochopitelně naše tábory nezůstávají bez dozoru. Za klidný a bezproblémový průběh odpovídá vždy ten vedoucí, který byl v předcházejících hodinách vedoucím dne. Vzhledem k tomu, že v průběhu celé noci kontroluje tábor (= nemůže spát), následující dopoledne ho u jeho oddílu nahrazuje člen vedení tábora.

Může dítě z tábora odvézt jiná osoba, než zákonný zástupce?
Ano, je však třeba, aby tuto osobu rodiče vybavili vlastnoručně podepsanou plnou mocí (ověření podpisu netřeba).

Nenašli jste tady odpověď na Váš dotaz?
Pojďme to vyřešit :o) Napište nám ho na e-mail info@letni-tabory.cz, nebo prostě zavolejte: Na čísle 602-379-842 jsme Vám k dispozici non-stop.

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky