TOP-tábory.cz Informace  Na tábor zadarmo!463.gif

Sdružení TOP-tábory.cz vám přináší další ročník velké novoroční hry Na tábor ZADARMO o celkem 6 volných poukazů na naše tábory (3x DT Eldorádo, 3x DT Pražanka). Do závěrečného slosování, které proběhne v pátek 1. března, budou zařazeni rodiče všech dětí, které budou mít do 29. února 2024 (včetně) ZÁVAZNOU rezervaci pobytu na některém z našich táborů. Možnost okamžitého přihlášení najdete v sekci TERMÍNY, podrobná pravidla hry Na tábor ZADARMO přinášíme níže – přejeme vám hodně štěstí při závěrečném slosování :o)

                 Podrobná pravidla hry:

1) Ve velké novoroční hře Na tábor ZADARMO hrajeme o celkem 6 bezplatných poukazů na letní tábory, organizované v roce 2024 sdružením TOP-tábory.cz (tj. DT Eldorádo & DT Pražanka).

2) Do naší hry Na tábor ZADARMO budou automaticky zařazeni všichni rodiče, kteří po přihlášení svého dítěte na některý z našich táborů následně potvrdí rezervaci táborového pobytu úhradou rezervačního poplatku, zálohové platby nebo plné ceny vybraného běhu – je přitom nezbytné, aby tato platba byla na náš účet připsána nejpozději 29. února 2024. Do slosování tedy budou automaticky zařazeni i všichni rodiče, kteří svého potomka stihli přihlásit na tábor ještě v rámci podzimního předprodeje a závaznou rezervaci tak měli už před koncem roku. 

3) Každému z rodičů, kteří splní podmínky uvedené v bodě 2), bude pro závěrečné slosování přidělen “virtuální slosovací kupon” – jeho číslo bude stejné, jako je POSLEDNÍ ČTYŘĆÍSLÍ telefonního kontaktu, který byl v elektronické přihlášce dítěte uveden v kolonce “Telefon rodiče 1”. (PŘÍKLAD: V elektronické přihlášce jsem do kolonky “Telefon rodiče 1” uvedl své číslo 602379842, můj “virtuální slosovací kupon” tedy bude mít číslo 9842)

4) Za vylosované číslo bude pro účely naší hry Na tábor ZADARMO považováno POSLEDNÍ ČTYŘČÍSLÍ výherního čísla hry “Šance milion” společnosti Sazka, vylosovaného pod dohledem státního notáře v rámci večerního slosování dne 1. března 2024. (PŘÍKLAD: V “Šanci milon” bude vylosováno šestičíslí 5-4-3-2-1-0, pro novoroční hru Na tábor ZADARMO se tedy vylosovaným číslem stává 3210

5) Bezplatný poukaz (čili táborový pobyt zcela ZDARMA) získá na daném táboře pro svého potomka vždy ta trojice rodičů, jejichž “virtuální slosovací kupony” budou mít nejbližší čísla, následující po čísle vylosovaném (viz bod 4). Pro každý z našich táborů přitom budou vyhodnocovány výsledky zvlášť – budou tedy rozděleny tři bezplatné poukazy na DT Eldorádo a tři bezplatné poukazy na DT Pražanka.

6) Pokud získá rodič více “virtuálních slosovacích kuponů” se stejným číslem (typický příklad – rodič sourozenců), v případě výhry mají na bezplatný táborový pobyt nárok obě (příp. všechny) přihlášené děti tohoto rodiče (samozřejmě v případě, že se vejdou do limitu tří výherních bezplatných poukazů na daný tábor – viz bod 5).

7) Šestici výherců novoroční hry Na tábor ZADARMO budou uhrazené platby za táborový pobyt vráceny v plné výši zpět na jejich bankovní účet, rezervace pobytu přitom zůstává závazná. Pokud rodiče po přihlášení uhradili pobyt pouze rezervačním poplatkem nebo zálohovou platbou, při nástupu na táboře po nich nebude požadován hotovostní doplatek.

8) U poukazů, které se výhrou v rámci hry Na tábor ZADARMO stanou bezplatnými, nelze v případě následného zrušení (či předčasného ukončení) pobytu nárokovat žádnou vratnou částku. Výhra je přenosná – rodiče tedy i v případě bezplatných poukazů mohou převést závaznou rezervaci na náhradníka.

9) Souhrnné výsledky velké novoroční hry Na tábor ZADARMO budou zveřejněny na webu www.TOP-tabory.cz (v sekci Aktualitky) a na facebookové stránce sdružení TOP-tábory.cz dne 2. března 2024 do 20:00. Ve stejném termínu budou výsledky hry zveřejněnypřihlášky také na facebookových stránkách jednotlivých táborů (viz FB Eldorádo, resp. FB Pražanka).

Zpracováno výhradně pro „TOP-tábory.cz“ © 2024 ____________________________________________________________________________________

Organizátorem hry Na tábor ZADARMO jsou společně První táborová z.s. (IČO 26663155 – pro výherní
kategorii DT Eldorádo) a TOP-tábory z.s. (IČO 26579511 – pro výherní kategorii DT Pražanka)