TOP-tábory.cz

Mudrcové znovu zasedli – a protože jsme byli hodný, nosili pilně roušky, myli si ručičky a neshlukovali se, rozhodli se odměnit nás rychlejším rušením svých zákazů :o)

Čili jak vypadá předpokládané (nikoliv však garantované!) vládní uvolňování podle nového scénáře? Na tábor bychom podle něj mohli vyrazit už 25. května!! A všimněte si – u divadel a tak je to “za přesně definovaných podmínek”, u kulturních a sportovních akcí “počet osob bude specifikován”, u dětských zotavovacích akcí (což jsou právě tábory) žádné podmínky, žádné omezení počtu! Čili znovu pokládáme stejnou otázku jako po “rozvolňovacím scénáři” ze 14. dubna: Tak co myslíte, důvod k optimismu?