TOP-tábory.cz Informace Informace

KONTAKTY: Václav Vaněček – hlavní vedoucí sdružení TOP-tábory.cz

          info@TOP-tabory.cz            

Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Zároveň je nezbytné, aby obě děti patřily do stejné věkové skupiny, tj. mladší (6 – cca 11 let), nebo starší (cca 11 – 15 let). Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKYDOPORUČENÍ = ODMĚNA

 Chcete mít jistotu, že ani v případě zrušení pobytu nepřijdete o storno poplatky (viz Smluvní podmínky)? Pak vám doporučujeme sjednat si pojištění (dle vlastního výběru), které kromě úrazu nebo materiální škody (např. rozbité brýle) kryje i tuto eventualitu. Jako provozovatel máme uzavřeno pojištění odpovědnosti, které kryje výhradně škodní události, vzniklé naším případným zaviněním – nikoliv jiným táborníkem, či nešťastnou náhodou….

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TÁBORPOPRVÉ NA TÁBOR?

Pomozte nám zajistit vašim dětem bezproblémový průběh tábora: Pokud budou mít při pobytu na táboře JAKÝKOLIV PROBLÉM, zajistíme jeho okamžité vyřešení, ovšem jen pokud se o něm od nich dozvíme. Důkladně (a nejlépe opakovaně) svým dětem vysvětlete, že se nemusí bát (nebo stydět) přijít za námi s jakýmkoliv problémem, stížností, žádostí… děkujeme!

JAK OBJEDNAT POBYTCO ZABALIT NA TÁBOR?


Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem je doprava individuální. Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 16:00. Odjezd v den ukončení běhu mezi 9:00 a 11:00.

TÁBOROVÝ ŘÁDSMLUVNÍ PODMÍNKY

 Vzhledem k psychice dětí a dále z organizačních, programových a protiepidemických důvodů není možné děti na táboře navštěvovat (viz Smluvní podmínky). Rovněž nedoporučujeme vybavovat dítě cennými věcmi, včetně mobilních telefonů.

LETÁČEK ELDORÁDOLETÁČEK PRAŽANKA

Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších není od věci poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem…

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / GDPR

V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (130 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 400 Kč. Tento nárok nezaniká ani při vyloučení dítěte z tábora kvůli závažnému porušení táborového řádu.

______________________________________________________________________

Provozovatel portálu: TOP-tábory z.s., Počernická 62, Praha 10 – IČO 2657911