TOP-tábory.cz Informace Informace

KONTAKTY: Václav Vaněček – hlavní vedoucí sdružení TOP-tábory.cz

       info@TOP-tabory.cz    

Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKYDOPORUČENÍ = ODMĚNA


Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem je doprava individuální. Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 16:00. Odjezd v den ukončení běhu mezi 9:00 a 11:00.

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TÁBORPOPRVÉ NA TÁBOR?

 Vzhledem k psychice dětí a dále z organizačních, programových a především protiepidemických důvodů není možné děti na táboře navštěvovat (viz Smluvní podmínky). Rovněž nedoporučujeme vybavovat dítě cennými věcmi, včetně mobilních telefonů.

JAK OBJEDNAT POBYTCO ZABALIT NA TÁBOR?

Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších není od věci poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem…

TÁBOROVÝ ŘÁDSMLUVNÍ PODMÍNKY

V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (90 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč. Tento nárok nezaniká ani při vyloučení dítěte z tábora kvůli závažnému porušení táborového řádu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ / GDPR

______________________________________________________________________

Provozovatel portálu: První táborová z.s., Počernická 62, Praha 10 – IČO 26663155

Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory Letní tábory