TOP-tábory.cz Informace Informace

KONTAKTY: Václav Vaněček – hlavní vedoucí sdružení TOP-tábory.cz

602-379-842  info@TOP-tabory.cz      

ukaz.gif NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

ukaz.gif DOBRÁ RADA PRO NOVÁČKA (aneb doporučení = odměna!)

Z důvodu osobního kontaktu vedoucích s rodiči dítěte i kvůli seznámení rodičů s táborem je doprava individuální. Nástup na táboře je v den začátku daného běhu (Nový Řadov mezi 13:00 a 17:00, Eldorádo a Pražanka 13:00 – 16:00, resp. Nežárka 13:00 – 15:00). Odjezd v den ukončení běhu mezi 9:00 a 11:00.

ukaz.gif JAK VYBRAT SPRÁVNÝ TÁBOR

Z důvodu porušení bezinfekčnosti není v průběhu tábora možno děti  navštěvovat – tímto opatřením vycházíme vstříc doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR na co nejomezenější kontakt táborového kolektivu s okolím.

ukaz.gif POPRVÉ NA TÁBOR?

Při pobytu vašeho dítěte na táboře nepodceňujte význam korespondence. Zejména v případě těch menších není od věci poslat první dopis nebo pohled už s předstihem, aby dorazil hned v prvních dnech, kdy si děti na táboře teprve zvykají. Doručení balíčku je pak pro každé dítě na táboře malým svátkem…

ukaz.gif JAK OBJEDNAT POBYT

V případě předčasného odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje 200 Kč. Tento nárok nezaniká ani při vyloučení dítěte z tábora kvůli závažnému porušení táborového řádu.

TÁBOROVÝ ŘÁD             SMLUVNÍ PODMÍNKY            GDPR

Letní tábory 2011 Letní tábory 2011 Letní tábory 2011 Letní tábory 2011 Letní tábory 2011