TOP-tábory.cz Táborový řádTáborový řád

 

Hlava I.
Na tábor jsme všichni přijeli proto, abychom se tu měli dobře. Je tedy nutné chovat se tak, aby ses měl dobře nejen ty, ale i ostatní táborníci, vedoucí a další personál tábora. Pokud bys měl pocit, že se ty, nebo kdokoliv další dobře nemá, neboj se o tom říct tvému vedoucímu nebo komukoliv z vedení tábora.

Hlava II.
Poslouchej a dodržuj veškeré rady, doporučení, pokyny a zákazy svého vedoucího a členů vedení tábora

Hlava III.
Dodržuj Táborový řád, program dne a zásady slušného chování a řádné hygieny

Hlava IV.
Náš tábor je tábor DĚTSKÝ – chovej se podle toho a věci, které jsou vyhrazeny pouze dospělým, si nech na později…

Hlava V.
Když už s sebou na táboře musíš mít mobilní telefon, je ti každý den k dispozici výhradně v době poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou všechny mobilní telefony uloženy u vedoucích, takže tábor může plně ručit za jejich bezpečnou úschovu.

Hlava VI.
Ke všem věcem v majetku tábora, k jeho příslušenství i k okolní přírodě se chovej tak, aby po tvém odjezdu zůstalo všechno tak, jak bylo. V případě záměrného poškození čehokoliv bude vzniklá škoda uhrazena z tvého kapesného.

Hlava VII.
Za nejzávažnější porušení Táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání jakýchkoliv škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchovávání v táboře, opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí vedoucího, krádež cizí věci nebo peněz a soustavné porušování pokynů těch, kdo tě mají na starost. V případě takového provinění může následovat i tvé vyloučení z tábora.

Hlava XXII.
Jakékoliv stížnosti, protesty a námitky proti znění Táborového řádu jsou zakázány, pokud je výslovně nepovoluje Táborový řád :o)

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky