TOP-tábory.cz Jak vybrat správný tábor? Jak vybrat správný tábor?

 

Uvažujete o prázdninovém pobytu svého dítěte na letním táboře? Je jasné, že výběr toho správného je tím prvním – a vlastně nejdůležitějším – krokem. Zejména rodičům “prvotáborníků” by výběr mohlo ulehčit pár doporučení, která jsme pro Vás sestavili:

1. Pokud možno objektivně posuďte, zda je právě pro Vaše dítě táborový pobyt vhodnou součástí prázdninových aktivit. Ne každé dítě zvládne stesk po rodičích a jedno či dvoutýdenní pobyt bez nich. A poslat na tábor dítě, které s tím nesouhlasí, může být jedno z nejhorších rozhodnutí.

2. Nechte své dítě spolurozhodovat o tom, který tábor je pro něj nejlepší – s pocitem, že si tábor vybralo samo, se na něj bude určitě těšit víc. Zejména věnujte pozornost volbě typu ubytování (stany, chatky, budova), programu tábora, jeho historii a důvěryhodnosti pořádající organizace.

3. Při výběru tábora se nespoléhejte pouze na informace z inzerátů a internetových stránek – ideální jsou reference od Vašich známých či kamarádů dítěte.

4. Snažte se o táboře získat co nejvíce informací. Pokud je nenabízí internetové stránky (ačkoliv by určitě měly…), neváhejte kontaktovat přímo organizátora – i ze způsobu jeho odpovědí (ať už telefonických či e-mailových) si můžete udělat představu o serióznosti jeho přístupu.

5. Při prohlížení webových stránek tábora neopomíjejte fotogalerie z předchozích let – o atmosféře, programu i vybavení tábora mohou napovědět opravdu hodně.

6. V případě přetrvávajících pochybností doporučujeme kontaktovat pracoviště Krajské hygienické stanice v místě konání tábora – její pracovníci Vám mohou sdělit své poznatky o dosavadním provozu daného tábora.

A nakonec: DESETKRÁT ANO!

Je z přihlášky jasně patrné, kdo tábor pořádá (včetně IČO a DIČ)? Nahlásil organizátor konání tábora krajské hygienické stanici? Může Vám prokázat svou praxi a zkušenosti s organizováním dětské rekreace (nejlépe i prostřednictvím fotogalerií a referencí táborníků z minulých ročníků)? Odpovídá na Vaše dotazy včas a zasvěceně? Má organizátor uzavřeno pojištění odpovědnosti? Má jasno v nejdůležitějších otázkách bezpečnosti táborového pobytu? Může Vám garantovat, že tábor nebude zrušen (např. kvůli nedostatku dětí)? Vyžaduje po Vás zdravotní potvrzení dítěte a prohlášení bezinfekčnosti? Splňuje tábor všechny další náležitosti, dané vyhláškou? Jsou jasně stanovené smluvní podmínky pobytu (včetně storno poplatků)?

Můžete u Vámi vybraného tábora na všech deset výše uvedených otázek odpovědět ANO? Pak je velká pravděpodobnost, že jste zvolili dobře, a chvíle, strávené na táboře, budou pro Vaše dítě patřit mezi nejpříjemnější vzpomínky na letní prázdniny :o)

Zpracováno výhradně pro TOP-tábory.cz © 2012

A ohlasy našich táborníků? Přesvědčte se sami: DT EldorádoDT Pražanka