TOP-tábory.cz Jak objednat pobyt Jak objednat pobyt

V sekci TERMÍNY A CENY zvolte v tabulce u Vámi vybraného tábora a konkrétního běhu volbu REZERVOVAT.

1) Vyplňte všechny povinné položky elektronické přihlášky na Vámi zvolený běh a potvrďte objednávku tlačítkem ZKONTROLOVAT a následně POTVRDIT.

2) Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce elektronické přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

3) V dalším kroku elektronického přihlášení si vytiskněte (nebo pro pozdější vytištění uložte) Dodatek elektronické přihlášky.

4) Doručení elektronické přihlášky Vám potvrzujeme formou e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu, kterou jste v elektronické přihlášce uvedli. Pokud by potvrzující e-mail v termínu 48ti hodin nedorazil, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému

5) Po doručení elektronické přihlášky vzniká PŘEDBĚŽNÁ rezervace táborového pobytu Vašeho dítěte s platností 5 pracovních dnů. Tato rezervace se stává ZÁVAZNOU v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu ve správné výši na bankovní účet provozovatele (viz Podrobné informace) pod správným variabilním symbolem (tj. prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte – př.915612).

6) Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné to vyznačit v příslušné kolonce přihlášky. Dále NIC NEPLAŤTE – namísto kopie platebního dokladu nám pro vystavení faktury zašlete spolu s přihláškou tyto údaje: fakturační adresu zaměstnavatele, IČO + DIČ a jméno rodiče, jehož zaměstnavatel bude poukaz hradit. PŘEDBĚŽNÁ rezervace má v tomto případě trvání do data splatnosti námi vystavené faktury.

7) V případě, že předběžná rezervace nebude ve lhůtě 5ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena doručením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, může být bez předchozího upozornění zrušena.

8) Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 17:00 (Nový Řadov), 13:00 a 16:00 (Eldorádo a Pražanka), resp. 13:00 a 15:00 (Nežárka) s Dodatkem elektronické přihlášky, potvrzeným od lékaře, kopií průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a případným doplatkem ceny poukazu.

C. Storno podmínky

1) V případě zrušení pobytu klientem do 31.5.2020 účtujeme manipulační poplatek 500 Kč, při zrušení pobytu do 15.6.2020 činí storno poplatek 1.500 Kč a po tomto termínu odpovídá storno poplatek výši zálohové platby jednotlivých běhů. V případě zrušení pobytů, u kterých není uvedena možnost zálohové platby, účtuje provozovatel do 31.5.2020 manipulační poplatek 400 Kč, při zrušení pobytu do 15.6.2020 činí storno poplatek 1.000 Kč a po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek částce 1.700 Kč. Při zajištění náhradníka se storno poplatek neúčtuje.

2) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 200 Kč.

3) V případě předčasného ukončení konání tábora provozovatelem v důsledku tzv. vyšší moci (tj. z důvodů, kterým nebylo možno provozovatelem zabránit) má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (70 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (90 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (40 Kč/den).

4) Provozovatel poukáže vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2020.

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky