TOP-tábory.cz Jak objednat pobyt Jak objednat pobyt

 

V sekci TERMÍNY zvolte v tabulce u Vámi vybraného tábora a konkrétního běhu volbu REZERVOVAT.

1) Vyplňte všechny povinné položky elektronické přihlášky na Vámi zvolený běh a potvrďte objednávku tlačítkem ZKONTROLOVAT a následně POTVRDIT.

2) Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce elektronické přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

3) V dalším kroku elektronického přihlášení si vytiskněte (nebo pro pozdější vytištění uložte) Dodatek elektronické přihlášky (ten je též možné si kdykoliv vytisknout u vybraného běhu v sekci TERMÍNY).

4) Doručení elektronické přihlášky Vám potvrzujeme formou e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu, kterou jste v elektronické přihlášce uvedli. Pokud by potvrzující e-mail v termínu 48ti hodin nedorazil, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému

5) Po doručení elektronické přihlášky vzniká PŘEDBĚŽNÁ rezervace táborového pobytu Vašeho dítěte s platností 3 pracovních dnů. Tato rezervace se stává ZÁVAZNOU v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu ve správné výši na bankovní účet provozovatele (viz instrukce v Dodatku elektronické přihlášky) pod správným variabilním symbolem (tj. prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte – př.095612).

6) Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné to vyznačit v příslušné kolonce přihlášky. Dále NIC NEPLAŤTE – namísto kopie platebního dokladu nám pro vystavení faktury zašlete spolu s přihláškou tyto údaje: fakturační adresu zaměstnavatele, IČO + DIČ a jméno rodiče, jehož zaměstnavatel bude poukaz hradit. PŘEDBĚŽNÁ rezervace má v tomto případě trvání do data splatnosti námi vystavené faktury.

7) V případě, že předběžná rezervace nebude ve lhůtě 3 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena doručením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, může být bez předchozího upozornění zrušena.

8) Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 17:00 (Nový Řadov), resp. 13:00 a 16:00 (Eldorádo, Pražanka a Nežárka) s Dodatkem elektronické přihlášky, potvrzeným od lékaře, kopií průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a v případě zálohové úhrady i s hotovostním doplatkem ceny poukazu (3.000 Kč).

Storno podmínky

Při zrušení závazné rezervace ze strany zákonných zástupců dítěte účtujeme storno poplatek v následující výši:

10 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 30.4.2022

20 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 15.5.2022

30 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 31.5.2022

40 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 15.6.2022

V případě zrušení závazné rezervace po 15. červnu 2022 odpovídá storno poplatek u dvoutýdenních běhů výši zálohové platby daného běhu, u týdenních běhů odpovídá storno poplatek 60 % z celkové ceny poukazu.

Doporučuje rodičům uzavření pojištění, kryjícího storno poplatek, dle vlastního výběru. 

Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu jsou rodiče povinni uvědomit provozovatele nejpozději deset pracovních dnů před termínem zahájení daného turnusu.

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč.

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky