TOP-tábory.cz Jak objednat pobyt Jak objednat pobyt

 

V sekci TERMÍNY A CENY zvolte v tabulce u Vámi vybraného tábora a konkrétního běhu volbu REZERVOVAT.

1) Vyplňte všechny povinné položky elektronické přihlášky na Vámi zvolený běh a potvrďte objednávku tlačítkem ZKONTROLOVAT a následně POTVRDIT.

2) Požadavek na společné umístění dvou dětí v oddíle je třeba uvést v příslušné kolonce elektronické přihlášky – můžeme to garantovat vždy pouze u té dvojice dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena na obou přihláškách. Vzhledem ke snaze o sestavení vyrovnaných oddílů nemůžeme zaručit společné umístění většího počtu dětí nebo dvojice s větším věkovým rozdílem.

3) V dalším kroku elektronického přihlášení si vytiskněte (nebo pro pozdější vytištění uložte) Dodatek elektronické přihlášky.

4) Doručení elektronické přihlášky Vám potvrzujeme formou e-mailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu, kterou jste v elektronické přihlášce uvedli. Pokud by potvrzující e-mail v termínu 48ti hodin nedorazil, kontaktujte nás, prosím, kvůli vyřešení případného problému

5) Po doručení elektronické přihlášky vzniká PŘEDBĚŽNÁ rezervace táborového pobytu Vašeho dítěte s platností 5 pracovních dnů. Tato rezervace se stává ZÁVAZNOU v okamžiku jejího potvrzení formou uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu ve správné výši na bankovní účet provozovatele (viz Podrobné informace) pod správným variabilním symbolem (tj. prvních 6 číslic z rodného čísla dítěte – př.095612).

6) Pokud bude cenu pobytu (nebo její část) hradit zaměstnavatel (např. z fondu FKSP), je nutné to vyznačit v příslušné kolonce přihlášky. Dále NIC NEPLAŤTE – namísto kopie platebního dokladu nám pro vystavení faktury zašlete spolu s přihláškou tyto údaje: fakturační adresu zaměstnavatele, IČO + DIČ a jméno rodiče, jehož zaměstnavatel bude poukaz hradit. PŘEDBĚŽNÁ rezervace má v tomto případě trvání do data splatnosti námi vystavené faktury.

7) V případě, že předběžná rezervace nebude ve lhůtě 5ti pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena doručením zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, může být bez předchozího upozornění zrušena.

8) Nástup na táboře je v den začátku daného běhu mezi 13:00 a 17:00 (Nový Řadov), 13:00 a 16:00 (Eldorádo a Pražanka), resp. 13:00 a 15:00 (Nežárka) s Dodatkem elektronické přihlášky, potvrzeným od lékaře, kopií průkazky zdravotní pojišťovny dítěte a případným doplatkem ceny poukazu.

Storno podmínky

Při zrušení závazné rezervace ze strany zákonných zástupců dítěte účtujeme storno poplatek v následující výši: c) Storno poplatky u 14denních běhů:

10 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 30.4.2021

20 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 15.5.2021

30 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 31.5.2021

40 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 15.6.2021

V případě zrušení závazné rezervace po 15. červnu 2021 odpovídá storno poplatek u dvoutýdenních běhů výši zálohové platby daného běhu, u týdenních běhů odpovídá storno poplatek 60 % z celkové ceny poukazu.

Doporučuje rodičům uzavření pojištění, kryjící storno poplatek, dle vlastního výběru. 

Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu jsou rodiče povinni uvědomit provozovatele nejpozději pět pracovních dnů před termínem zahájení daného turnusu.

Při předčasném odjezdu dítěte z tábora mohou rodiče uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč.

DALŠÍ INFORMACE? Zpět do nabídky