DT Nový Řadov

Červené varování na 2. běhu DT Nový Řadov!

Tenhle termín se dnešním dnem přesouvá do kategorie 60 – 90 % obsazených míst, čas na přihlášení se tedy krátí… Podrobnosti o naší kompletní prázdninové nabídce, včetně možnosti okamžité elektronické rezervace vybraného pobytu, najdete v sekci TERMÍNY. Není čas ztrácet čas – naše “táborová flotila” vyplouvá za dalším prázdninovým dobrodružstvím už 4. července… Lidé, bděte :o)